YHTTAY-62050 Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus, 5 op
Marketing Performance and Profitability

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toteuttama opintojakso KATMAA16. Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. Huom! Ei ilmoittautumista POPin kautta! Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Soila Kolari, Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-62050 2018-01 - Soila Kolari
Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä markkinoinnin kannattavuus ja siihen läheisesti kytkeytyvät taloudellisen ohjauksen käsitteet tarkoittavat, ja hän osaa myös soveltaa niitä markkinointia koskevassa päätöksenteossa. Opiskelija osaa tarkastella markkinointia osana yrityksen tavoitteiden asetantaa tuloskortti-ajattelun pohjalta. Opiskelija ymmärtää panosten ja resurssien käytön asiakasarvojen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018