YHTTAY-62040 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen, 5 op
Customer Data and Customer Relationship Management

Lisätiedot

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Soila Kolari, Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-62040 2018-01 - Soila Kolari
Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään erilaisia asiakkuusstrategioita ja on saanut valmiudet asiakastiedon hyödyntämiseen asiakkuuksien johtamisessa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018