YHTTAY-30301 Opettajan pedagogisia opintoja, 1-70 op
Subject Teacher's Pedagogical Studies

Toteutuskerta YHTTAY-30301 2018-01

Kuvaus

Opintojakso ja sen toteutuskerta on opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjaamista varten.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Anna Pitkänen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)