YHTTAMK-32070 B2B myyntivuorovaikutustaidot, 5 op
B2B Communication Skills in Sales

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama opintojakso. Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TAMK:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. Huom! Ilmoittautuminen TAMKin järjestelmän kautta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-32070 2018-01 - Ulla Vartiala

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018