YHTTAMK-32060 B2B myyntiosaaminen, 5 op
B2B Sales

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama opintojakso. Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TAMK:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. Huom! Ilmoittautuminen TAMKin järjestelmän kautta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-32060 2018-01 - Ulla VartialaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAMK-32060 B2B myyntiosaaminen, 5 op YHTTAMK-32040 Myyntiosaaminen, 5 op  

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018