TST-02200 Urasuunnittelu, 2 op
Career Planning

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman toisen vuoden opiskelijoille. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TST-02200 2018-01 2 Susanna Ketola
Mari Torikka
Aktiivinen osallistuminen opettajatutortapaamisiin, hyväksytty HOPS kandidaatin tutkinnosta ja hyväksytty oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hahmottaa oman alansa tulevaisuuden näkymiä - Opiskelija tietää minkälaista osaamista työelämä vaatii ja osaa kehittää itseään vaatimusten mukaisesti - Opiskelija osaa tehdä pää- ja sivuainevalinnat ja opintosuunnitelman kandidaatin tutkintoon

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työelämätaidot ja osaamisen kehittäminen     
2. Pää- ja sivuainevalinnat  Vaihto-opiskelu   
3. Opintosuunnitelman tekeminen     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TST-01210 Johdanto tekniikan opintoihin Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ketola Susanna, 09.03.2018