TST-01210 Johdanto tekniikan opintoihin, 5 op
Introduction to Studies in Technology

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu vain tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola, Mari Torikka, Erja Sipilä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TST-01210 2018-01 1 - 2 Matti Haavisto
Maarit Harsu
Marko Helenius
Antti Hilden
Susanna Ketola
Katja Laine
Mervi Miettinen
Sari Peltonen
Erja Sipilä
Antti Stenvall
Ari Suntioinen
Joonas Säe
Mari Torikka
Pekka Verho
Tuomas Virtanen

Osaamistavoitteet

- opiskelija tuntee TTY:n toimintaympäristön ja keskeisen henkilökunnan - opiskelija hahmottaa tieto- ja sähkötekniikan alojen kokonaisuuden ja alkaa pohtia omaa kiinnostuksen kohdettaan - opiskelija osaa käyttää TTY:n opiskelijatietojärjestelmiä ja palautekanavia opiskelunsa tukena - opiskelija osaa paikallistaa ja hakea tarvitsemansa tiedon ja arvioida saamiaan hakutuloksia akateemisessa tietoympäristössä - opiskelija osaa toimia ryhmässä, esitellä omaa työtään ja työskennellä järjestelmällisesti - opiskelija osaa arvioida itseään oppijana ja löytää keinoja oman ajankäytön hallintaan - opiskelija tunnistaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintorakenteet ja tavoitteet, sekä osaa tehdä itsenäisesti henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) - opiskelija tuntee yrittäjyyden ja innovoinnin perusteet ja osaa käyttää joitain innovoinnin välineitä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. TTY:n toimintaympäristö ja opiskeluun liittyvät tietojärjestelmät     
2. Opintojen suunnittelu Tieto- ja sähkötekniikan alat  Oppimistyylit Ajankäytön hallinta   
3. Ryhmätyöskentely ja viestintä (suullinen ja kirjallinen)     
4. Pienen elektronisen laitteen tekeminen ja sen raportointi     
5. Yrittäjyys ja innovointi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tämä opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TST-01210 Johdanto tekniikan opintoihin, 5 op TST-01200 Johdanto tekniikan opintoihin, 4 op  

Päivittäjä: Ketola Susanna, 09.03.2018