LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op
Career Pathways in Natural Sciences and Engineering

Vastuuhenkilö

Suvi Ikonen, Outi Väisänen, Hanna Lehtelä, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-11000 2018-01 1 - 2 Suvi Ikonen
Hanna Lehtelä
Anna Pitkänen
Outi Väisänen
Läsnäolo luennoilla (80%) ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät (harjoitustyö, essee, perusopintojen HOPS, kirjaston tiedonhakuharjoitus).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää TTY:n opiskelutietojärjestelmiä. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusopintojen osalta HOPS-työkalulla. Lisäksi opiskelija osaa jakaa tutkinnon suorittamisen välitavoitteisiin ja suunnitella ajankäyttönsä viikkotasolla. Opiskelija ymmärtää välitavoitteiden merkityksen myös urasuunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistyyliään ja valita itselleen ja opiskeltavaan ainekseen sopivia opiskelutekniikoita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tutkinto-ohjelman tutkintorakenteen ja tavoitteiden hahmottaminen Oman opiskeluorientaation ja -motivaation pohtiminen ja kehittäminen Oman ajankäytön hallinta Oman urapolun etsiminen saavutettavien välitavoitteiden kautta Innovointi ja yrittäjyys. Tiedon ja tieteellisen tiedon ero. Tiedonhankinta.  Aineopintokokonaisuuksien vaihtoehdot Opiskelu-, muistiinpano- ja lukutekniikat Opintoetiikka   Kirjaston käyttö Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op KEM-1000 Tehokas oppiminen -johdatus yliopisto-opintoihin, 1 op  
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op TLU-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op  
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op FYS-1000 Tehokas oppiminen - johdatus yliopisto-opintoihin, 1 op  
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op YHTTAY-0001 Orientoivat opinnot, 2 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 13.03.2018