MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät, 5 op
Processing of Polymer Based Materials

Vastuuhenkilö

Sanna Auvinen, Ilari Jönkkäri, Jurkka Kuusipalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-12230 2018-01 3 - 4 Sanna Auvinen
Ilari Jönkkäri
Jurkka Kuusipalo
Hyväksytysti suoritettu tentti ja demonstraatiot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät muovien, elastomeerien, komposiittien, paperin ja kartongin, pakkausmateriaalien ja kuitujen valmistusmenetelmät. Opiskelija osaa kuvata valmistusmenetelmän vaikutuksen tuotteen muotoon, rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Opiskelija osaa valita raaka-aineelle sopivan valmistusmenetelmän.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Muovien, kumien, elastomeerien ja komposiittien valmistusmenetelmät     
2. Tekstiilikuitujen, lankojen, neulosten, kudottujen kankaiden ja kuitukankaiden valmistusmenetelmät.     
3. Paperin ja kartongin valmistus- ja jatkojalostusmenetelmät, kuitupohjaisten pakkauksien tuotantoketju     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Handbook of Paper and Paperboard Packaging Technology (2nd Edition)   Kirwan, Mark J.   9781118470916     Soveltuvin osin   Kyllä   
Kirja   Polymer Processing – Modeling and simulation   Osswald, Hernández-Ortiz   978-3-446-40381-9     Osa 1 soveltuvin osin   Kyllä   
Kirja   Textile Technology   Wulfhorst, B.; Gries, T.; Veit, D.   978-1-61344-306-4     Soveltuvin osin   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Suositeltava    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Suositeltava    
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät Suositeltava    
MOL-11240 Polymeerifysiikka Pakollinen    
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät, 5 op MOL-12236 Materials Processing 2, 5 op  

Päivittäjä: Jönkkäri Ilari, 18.12.2018