MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen, 5 op
Mechanical Behaviour of Materials

Toteutuskerta MOL-11250 2018-03

Kuvaus

Kurssin kesätoteutuksella ei ole kontaktiopetusta. Kurssi tentitään sähköisesti. Laskuharjoitukset tulee suorittaa keväällä periodeissa P3 ja P4.

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Mikko Hokka

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu sähköinen tentti sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset. Laskuharjoituksien suoritus tapahtuu kevään P3/P4 toteutuksessa.