MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät, 5 op
Research Methods in Materials Science

Vastuuhenkilö

Minnamari Vippola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11230 2018-01 1 - 2 Minnamari Vippola
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Tuntee yleisimpien tutkimusmenetelmien toimintaperiaatteet. Pystyy arvioimaan menetelmien soveltuvuutta ja soveltamaan eri tutkimusmenetelmiä materiaalikarakterisoinnissa. Osaa yhdistää eri tutkimusmenetelmillä saatavaa tietoutta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikroskopia (optinen, elektronimikroskopia, muut) Röntgentekniikat Termiset analyysimenetelmät Pintaherkät karakterisointimenetelmät Ainetta rikkomattomat menetelmät (NDT) Spektroskooppiset tutkimusmenetelmät     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   An Introduction to the Optical Microscope   S.Bradbury         Ei   
Kirja   Characterization of Materials   J.B.Wachtman         Ei   
Kirja   Elements of X-ray Diffraction   Cullity         Ei   
Kirja   Modern Techniques of Surface Science   D.P.Woodruff and T.A.Delchair         Ei   
Opintomoniste   Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät, 5 op MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1, 5 op  

Päivittäjä: Lassila Jenni, 13.03.2018