MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2, 5 op
Introduction to Materials Science 2

Vastuuhenkilö

Juha Nykänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11021 2018-01 3 - 4 Juha Nykänen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään keskeiset vaurioitumismekanismit sekä osaa tulkita faasipiirroksia ja mikrorakenteiden syntymekanismit. Opiskelija tunnistaa keraamien kiderakenteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen keraamien ominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää komposiittien rakenteen, valmistusmenetelmät ja niistä seuraavat ominaisuudet yleisellä tasolla. Opiskelija pystyy tulkitsemaan metallien keskeiset korroosiomekanismit ja muovien ominaisuuksien heikentymisen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sitkeä- ja haurasmurtuma, murtumismekaniikka, murtumissitkeys, iskusitkeys ja transitiolämpötila. Väsyminen, S-N käyrä ja murtuman eteneminen. Viruminen.      
2. Faasipiirrokset, aukotonliukoisuus ja jähmettyminen aukottoman liukoisuuden systeemissä. Binäärinen tasapainopiirros ja sen jähmettyminen. Mikrorakenteen muodostuminen rauta-hiili seoksissa.      
3. Faasimuutoksen kinetiikka, mikrorakenteen muodostuminen isotermisesti ja jatkuvassa jäähtymisessä. Rauta-hiiliseosten mekaaniset ominaisuudet.      
4. Keraamien kiderakenne, faasipiirrokset ja mekaaniset ominaisuudet.      
5. Partikkelilujitetut komposiitit, kuitulujitetut komposiitit, lujitteen koon ja orientaation vaikutus ominaisuuksiin.      
6. Galvaaninen korroosio, rakokorroosio, raerajakorroosio, valikoivasyöpyminen, eroosiokorroosio, jännityskorroosio, vetyhauraus, korroosionesto, hapettuminen korkeassa lämpötilassa, polymeerien ominaisuuksien heikkeneminen      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana on hylätty, mikäli kaikissa osa-alueissa ei saavuteta tyydyttävää (1) arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Materials Science and Engineering: An Introduction 9th Edition   Callister ja Rethwisch   1118324579       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2, 5 op MOL-11020 Materiaaliopin perusteet 2, 5 op  

Päivittäjä: Lassila Jenni, 13.03.2018