YHTTAY-65500 Kompleksianalyysi, 10 op
Complex Analysis

Lisätiedot

Opintojakson YHTTAY-65500 Kompleksianalyysi voi sisällyttää syventäviin tai jatko-opintoihin, vaikka olisi suorittanut opintojakson MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot.

Tätä TTY:n opintojaksoa käytetään Tampereen yliopistossa suoritetun MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op kirjaamiseen. Tälle opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua TTY:llä. Tampereen yliopiston opintojaksolle haetaan opinto-oikeutta osoitteessa http://www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu ja kun oikeus on saatu, opintojaksolle voi ilmoittautua palvelusta löytyvien ohjeiden avulla. TTY:n opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan hyvissä ajoin, jotta päätös mahdollisesta Hervannan harjoitusryhmän perustamisesta voitaisiin tehdä ajoissa. Tampereen yliopiston opinto-opas: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=14764&idx=2&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2018 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Lassi Paunonen, Janne Kauhanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-65500 2018-01 1 - 2 Janne Kauhanen
Lassi Paunonen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01410 Insinöörimatematiikka A 4 Pakollinen   1
MAT-01430 Insinöörimatematiikka C 4 Pakollinen   1
MAT-01460 Matematiikka 4 Pakollinen   1
MAT-01466 Mathematics 4 Pakollinen   1

1 . (Insinööri)matematiikka/Mathematics 1-4

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kauhanen Janne, 03.08.2018