YHTTAY-62750 Johdatus graafiteoriaan, 5 op
Introduction to Graph Theory

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Petteri Laakkonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-62750 2018-01 - Petteri LaakkonenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-62750 Johdatus graafiteoriaan, 5 op MAT-62756 Graph Theory, 7 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 01.06.2018