YHTTAY-60550 Johdatus logiikkaan 1, 5 op
Introduction to Logic 1

Lisätiedot

Tätä POP:n opintojaksoa käytetään keskustakampuksella suoritetun MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 kirjaamiseen. Tälle opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua POP:ssa. Keskustakampuksen opintojaksolle haetaan opinto-oikeutta osoitteessa http://www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu ja kun oikeus on saatu, opintojaksolle voi ilmoittautua palvelusta löytyvien ohjeiden avulla. Keskustakampuksen opinto-opas: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=14591&idx=6&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2018 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Esko Turunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-60550 2018-01 3 Esko Turunen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kauhanen Janne, 19.11.2018