YHTTAY-60350 Monimuuttujamenetelmät, 5 op
Multivariate Methods

Toteutuskerta YHTTAY-60350 2018-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Anna Pitkänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Lukuvuonna 2018-2019 opintojakso luennoidaan TTY:lla: MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät.