MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2, 5 op
Topics in Mathematics Teacher Education 2

Lisätiedot

Opintojakson voivat sisällyttää tutkintoonsa vain opettajaksi opiskelevat.

Vastuuhenkilö

Terhi Kaarakka, Elina Viro

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-67050 2018-01 1 - 2 Terhi Kaarakka
Elina Viro
Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu oppimisportfolio (päiväkirja ja viikkotehtävät).

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää pedagogista ajatteluaan ja vahvistaa omaa matematiikan kokonaiskuvaansa. Lisäksi hän kykenee yhdistämään hankkimaansa matemaattista ja pedagogista teoriaosaamista käytännön toimintaan. Opiskelija tunnistaa ohjaustilanteessa ohjattavien yksilölliset tarpeet ja osaa huomioida ne ohjaustilanteessa. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja luomaan mielekästä sähköistä oppimateriaalia sekä osaa sujuvasti hyödyntää jo valmista materiaalia. Opiskelija hallitsee opettajan työssä keskeiset työelämätaidot.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opetusteknologioiden hyödyntäminen matematiikan opetuksessa  Tutkimusperustaisuus opetuksen kehittämisessä   
2. Opiskelijalähtöinen ohjaaminen matematiikan opetuksessa  Matematiikan opetus peruskoulun ja lukion ulkopuolella   
3. Oppilaita aktivoiva matematiikan opetus     

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aineenopettajaksi aikoville. Kurssille voivat osallistua myös henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet kurssin MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä. Kurssilla on kuitenkin jonkin verran päällekkäistä sisältöä edellä mainitun kurssin kanssa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Viro Elina, 15.03.2019