MAT-64750 Mallinnus ja optimointi, 4 op
Modelling and Optimization

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-64750 2018-01 - Jussi Kangas
Viikkoharjoitukset, harjoitustyö ja vertaisarviointi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskeilja ymmärtää ja osaa soveltaa kurssilla opettettuja uusia optimointimenetelmiä datan analysoinnissa ja mallintamisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssilla tutustutaan lineaarisen ja epälineaarisen optimoinnin teorian alkeisiin, variaatiolaskentaan, epälineaariseen monitavoiteoptimointiin ja kokonaislukuoptimointiin.      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan ja Laajan matematiikan opintokokonaisuus.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-64750 Mallinnus ja optimointi, 4 op MAT-56400 Mallinnus ja optimointi, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018