MAT-64000 Jatkuvat mallit, 4 op
Continuum Models

Toteutuskerta MAT-64000 2018-01

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan jatkuvien (differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöpohjaisten) mallien käsittelytekniikoihin. Tekniikat voidaan jakaa kahteen luokkaan, 'vaikeiden' mallien yksinkertaistamiseen tarkoitettuihin (erikoistilanteet, linearisointi, asymptoottinen analyysi, säännöllistäminen) sekä erilaisia kysymyksenasetteluja mahdollistaviin (mallipohjainen optimointi ja säätö, mallien sovitus ja käännetyt tehtävät). Kurssi toteutetaan Moodle2 -oppimisalustalla.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jussi Kangas

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Osallistuminen verkko-opetukseen: Viikkoharjoitukset, palautettujen tehtävien kommentointi ja harjoitustyö.