MAT-60650 Matematiikan historia, 3 op
History of Mathematics

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60650 2018-01 - Jussi Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää matematiikan vuosituhantisen kehityksen pääpiirteet ja tuntee maailmanhistorian merkittävimmät matemaatikot ja heidän töidensä aihepiirin sekä ymmärtää matematiikan merkityksen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tutustutaan matematiikan historiaan.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osallistuminen seminaarimuotoiseen opetukseen, seminaariesitelmien pitäminen sekä seminariesitelmien opponointi.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60650 Matematiikan historia, 3 op MAT-42500 Matematiikan historia, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018