MAT-01010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op
Introduction to University Mathematics

Lisätiedot

Kurssi pidetään avoimessa yliopistossa. Myös TTY:n opiskelijat voivat suorittaa kurssin, mutta eivät voi sisällyttää opintopisteitä tutkintoonsa.


Vastuuhenkilö

Elina Viro, Merja Laaksonen, Juha Sillanpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-01010 2018-01 1 - 2 Juha Sillanpää
Hyväksytysti suoritettut välitentit tai tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yliopistomatematiikkaan tarvittavia ajattelutapoja ja perustietoja. Opintojakso ei korvaa lukion pitkää matematiikkaa, mutta täydentää lukion lyhyen matematiikan tietoja kohti yliopistomatematiikkaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vektorit ja kolmioon liittyvät lauseet.     
2. Yhtälön ratkaisu ja kompleksiluvut.     
3. Funktiot, trigonometriset funktiot, eksponenti-, logaritmi- ja potenssifunktiot.     
4. Raja-arvot, derivaatta ja integrointi.     
5. Lukujonot ja geometrinen sarja.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-01010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op MAT-10100 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op  

Päivittäjä: Laaksonen Merja, 18.08.2018