MEI-66406 Systems Condition Monitoring, 3 cr

Lisätiedot

Course is in English

Vastuuhenkilö

Jaakko Myllykylä, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-66406 2018-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Jaakko Myllykylä
Project work, learning diary and a seminar.
MEI-66406 2018-02 3 - 4 Jaakko Myllykylä

Osaamistavoitteet

- Student knows operating and application principles of common hydraulic and lubrication fluid condition monitoring sensors and laboratory analyses - Student knows principles of using system operating parameters in condition monitoring - Student knows principles of indirect measurements, virtual sensors and sensor fusion - Student recognizes common sources of error and is able to determine the reliability of condition monitoring measurements

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydraulic and lubrication fluid condition monitoring - In-, on- and off-line sensors - Laboratory analyses      
2. Condition monitoring on the basis of operating and environmental parameters     
3. Indirect measurements and virtual sensors     
4. Reliability of condition monitoring     
5. Sensor fusion in condition monitoring     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   TBD           No   
Lecture slides             No   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-66406 Systems Condition Monitoring, 3 cr MEI-66407 Systems Condition Monitoring, 5 cr  

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018