MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu, 5 op
Design of Machine Structures

Toteutuskerta MEI-42000 2018-01

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teräksisten konerakenteiden (runkorakenteet, kvasistaattiset koneenosat) suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa konerakenteiden mitoituslaskentaa ja tietää yleisesti käytetyt standardit. Opiskelija ymmärtää valmistusmenetelmien ja konerakenteiden suunnittelun välisen vuorovaikutuksen.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Asko Ellman, Ilari Laine

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja harjoitustehtävät. Tenttiä ei ole.

Kohderyhmät

Konetekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin luentotallenteet ja luentokalvot on saatavissa kurssin Moodle-sivun kautta.

MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 05.09.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 12.09.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 19.09.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 26.09.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 03.10.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 10.10.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/Lec/01 Wed 24.10.2018 12:00 - 14:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 26.10.2018 14:00 - 16:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 02.11.2018 14:00 - 16:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 09.11.2018 14:00 - 16:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 16.11.2018 14:00 - 16:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 23.11.2018 14:00 - 16:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 30.11.2018 14:00 - 16:00
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu/E/01 Fri 07.12.2018 14:00 - 16:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Asko Ellman Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali SFS-EN 13001 Nosturit. Yleisuunnittelu. SFS Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali SFS-EN 1993 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. SFS Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali SFS-EN-ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet. SFS Suomi Kyllä