MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet, 5 op
Mechanical and Mechatronic Structures

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-40400 2018-01 1 - 2 Jussi Aaltonen
Arttu Heininen
Jaakko Myllykylä
Tuomas Salomaa
Olli Usenius
Henri Vainio
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee mekanismiopin peruskäsitteet ja määritelmät, nivelkulmiomekanismit, nokkamekanismit, tappi-hahlopyörämekanismit, hammaspyörämekanismit ja suoravientimekanismit ja osaa soveltaa niitä - Opiskelija tuntee mekatronisten käyttöjen komponentit ja järjestelmäratkaisut ja osaa soveltaa niitä - Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa mekatronisten järjestelmien tyypillisiä ohjaustekniikoita ja tuntee niiden säädön perusteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekanismiopin perusteet     
2. Kone-elimet - Liitos- ja liikeruuvien perusteet - Hammasvaihteiden ja -pyörien perusteet - Kytkinten perusteet - Jarrujen perusteet - Jouset     
3. Hydrauliikka - Komponenttien perusteet - Järjestelmätekniikka     
4. Pneumatiikka - Komponenttien perusteet - Järjestelmätekniikka     
5. Sähkökäytöt - Komponenttien perusteet - Järjestelmätekniikka     
6. Mekatronisen järjestelmän ohjauksen ja säädön perusteet     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   TBD           Ei   
Luentokalvot   Luentomoniste           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi Suositeltava    
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi Pakollinen    
MEI-03100 Statiikka Pakollinen    
RAK-31010 Lujuusoppi Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Aaltonen Jussi, 19.09.2018