MEI-70300 Lennon ja lentokonejärjestelmien simulointi, 3 op
Simulation of Flight and Aircraft Systems

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Seuraava toteutus lukuvuonna 2016 - 2017.

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70300 2018-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Jouko Laitinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää lentokoneen järjestelmien ja rakenteiden keskinäiset vuorovaikutukset ja osaa huomioida ne käytännön suunnittelutehtävissä - Opiskelija ymmärtää aerodynaamisten kuormien ja ympäristötekijöiden vaikutukset rakenteisiin ja järjestelmiin ja osaa huomioida ne käytännön suunnittelutehtävissä - Opiskelija ymmärtåä lennonmallinnuksen ja simuloinnin perusteet - Opiskelija ymmärtää lennonohjausjärjestelmän toimintatavat ja lennonohjauslait

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lennonsimulointi (X-Plane)  Lennonsimulointimallin koodaminen itse   
2. Lentokonejärjestelmien simulointi (Matlab/Simulink, AmeSim, Modellica)     
3. Lentokoneen konfiguraation ja konfiguraatioparametrit käytännössä (X-Plane/Plane Maker)     
4. Lennonohjausjärjestelmän toimintatavat ja ohjauslait  Autonominen miehittämätön lento   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan Pakollinen    
MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka Pakollinen    
MEI-70100 Kuormitukset ja rakenneratkaisut Suositeltava    
MEI-70250 Lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-70300 Lennon ja lentokonejärjestelmien simulointi, 3 op MEI-70301 Lennon ja lentokonejärjestelmien simulointi, 5 op  

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018