MEI-70150 Komposiittirakenteet, 3 op
Composite Structures in Aircrafts

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Vastuuhenkilö

Jenni Lassila, Jouko Laitinen, Mikko Kanerva, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70150 2018-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Mikko Kanerva
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle kyky määritellä tärkeimmät raaka-aineet ja valmistusmenetelmät oleellisimpine ominaisuuksineen jatkuvin kuiduin lujitetuille muovikomposiiteille. Kurssin käynyt opiskelija osaa analysoida yksinkertaisia mekaanisia kuormia laminaateissa ja soveltaa koetuloksia laminaatin suunnitteluun. Lisäksi, opiskelija osaa kohdistaa erityistietämystä komposiittirakenteiden liitoksia ja korjausta koskevissa tehtävissä ja tietää lentokonerakenteisiin liittyviä vaatimuksia komposiittirakenteille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Komposiittirakenteiden pääraaka-aineet ja niiden perusominaisuudet  Termiset ominaisuudet eri matriiseissa  Komposiittirakenteiden valmistuteknologiat 
2. Laminaattiteorian perusteet  Yksinkertaistetut tasovenymä ja tasojännitystilat  Vauriokriteerit ja vauriomallit 
3. Komposiittimateriaalien mekaaninen käytös, kokeet  Liitokset komposiittirakenteissa, lentokoneiden vaatimukset komposiittirakenteille  korjaukset ja pitkä-aikaiskestävyys 
4. Ymmärtää tieteellistä ajattelua, päättelyä ja selittämistä  Arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan  Tuntee digitaalisiin ympäristöihin liittyviä riskejä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan 
5.   Hallitsee vähintään yhden vieraan kielen tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Komposiittirakenteet   Saarela O.   978-951-9271-28-6       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-70150 Komposiittirakenteet, 3 op MEI-70151 Komposiittirakenteet, 5 op  

Päivittäjä: Kanerva Mikko, 20.12.2018