MEI-70100 Kuormitukset ja rakenneratkaisut, 5 op
Aircraft Loads and Structures

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojakson luennot: DI Mika Keinonen (Patria Aviation Oy), TkT Sami Pajunen (TTY)

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen, Arttu Heininen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70100 2018-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Arttu Heininen
Samuli Niemi
Henri Vainio
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa lentokoneen metallirakenteiden mitoituksen perusteet - Opiskelija tuntee lentokoneissa käytettävät metallimateriaalit, niihin liittyvät valmistusmenetelmät sekä pinta- yms käsittelyt - Opiskelija tuntee lentokoneen osiin liittyvät väsymisilmiöt - Opiskelija tuntee lentorankoon ja järjestelmäkomponentteihin liittyvät kuormitukset ja osaa soveltaa niitä mitoituksessa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lentokoneen metallirakenteiden mitoitus     
2. Lentokoneen metallimateriaalit     
3. Lentokoneen metallirakenteiden väsymisilmiöt     
4. Lentorangon ja järjestelmäkomponenttien kuormitukset     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Airframe Structural Design: Practical Design Information and Data on Aircraft Structures   Michael Chun-Yung Niu   978-9627128090       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan Pakollinen    
MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Aaltonen Jussi, 20.12.2018