MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka, 5 op
Aerodynamics and Flight Mechanics

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojakson luennot: TkT Jaakko Hoffren (Patria Aviation Oy)

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70050 2018-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Arttu Heininen
Mikko Kanerva
Samuli Niemi
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee aerodynamiikan ja lentomekaniikan perusteet sekä kiinteä- että pyöriväsiipisten ilma-alusten tapauksissa - Opiskelija ymmärtää lentokoneen vakavuuden ja sen merkityksen - Opiskelija tuntee lentokoneen ohjausperiaatteet ja ohjauksen toteutustavat - Opiskelija tiedostaa aeroelastiikkaan liittyvät ilmiöt - Opiskelija tietää erilaisia suoritusarvoja ja niiden merkityksen - Opiskelija tietää helikopterin erityispiirteet - Opiskelija osaa lennonsimuloinnin perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lentotekniikan virtausilmiöt ja -tyypit     
2. Siiven 2- ja 3-ulotteinen tarkastelu     
3. Rungon aerodynaaminen vaikutus ja lentokone kokonaisuutena  Helikopterin aerodynamiikkaa ja lentomekaniikkaa   
4. Vakavuus- ja ohjaustarkastelut  Dynaaminen vakavuus ja erikoistilanteita   
5. Symmetrinen ja epäsymmetrinen liike     
6. Aeroelastisia ilmiöitä     
7. Suoritusarvotarkastelujen perusta  Hetkellisiä ja pitkäaikaisia suoritusarvoja   
8. Lennon simuloinnin perusteita     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka   Seppo Laine, Jaakko Hoffren, Kari Renko   951-0-31376-9       Kyllä   
Luentokalvot   Luentomateriaali   Jaakko Hoffren         Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 03.10.2018