MEI-60600 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 4 op
Engineering Asset Management

Lisätiedot

Tämä toteutus on tarkoitettu ainoastaan konetekniikan Turun di-koulutuksessa opiskeleville. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Jouko Laitinen, Jussi Aaltonen, Antti Pulkkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-60600 2018-01 - Jussi Aaltonen
Kari Koskinen
Jouko Laitinen
Antti Pulkkinen
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee käyttövarmuuden suunnittelun ja kunnossapidon kvantitatiivisten suunnittelumenetelmien perusteet. Opiskelija ymmärtää kuinka konejärjestelmän elinkaarikustannukset jakautuvat elinkaaren eri vaiheisiin. Hän ymmärtää tuotetiedon ja sen hallinnan merkityksen teknisen omaisuuden hoidon perustana sekä siihen liittyvien liiketoimintojen mahdollistajana. Opiskelijalla on kyky hahmottaa konejärjestelmän kierrätyksen, uudelleenkäytön ja -konfiguroinnin ko. järjestelmän suunnittelulle asettamat vaatimukset. Hän ymmärtää konejärjestelmän käyttötavan tai tehtäväprofiilin sekä ympäristön vaikutuksen järjestelmän elinkaareen. Opiskelija ymmärtää eheyden hallinnan ja kunnovalvonnan yhteyden elinkaaren hallintaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttövarmuuden suunnittelun ja kunnossapidon kvantitatiivisten suunnittelumenetelmien perusteet  Mekaanisen komponentin käyttövarmuuden analyyttinen/fysikaalinen mallintaminen   
2. Tuotetiedon merkitys konejärjestelmän tilatiedon hallinnassa.  Tuotekonfiguraatioiden ja sisällön hallinta kunnossapidon ja luotettavuuden suunnittelun perustana    
3. Konejärjestelmän elinkaaren eri vaiheiden merkitys ja osuus elinkaaren kokonaiskustannuksiin  Eheyden hallinnan ja kunnovalvonnan yhteys elinkaaren hallintaan.   
4. Konejärjestelmän kierrätys  Konejärjestelmän uudelleenkäyttö ja -konfigurointi   
5. Konejärjestelmän käyttöympäristön vaikutus  Konejärjestelmän käyttötavan tai tehtäväprofiilin vaikutus   
6. Tuotetiedonhallinta tuotteen elinkaariliiketoimintojen mahdollistajana.  Rinnakkaisrakenteet elinkaarenhallinnassa.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   TBD           Kyllä   
Luentokalvot   Luentomateriaali           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-60600 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 4 op MEI-60601 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 5 op Muutos 23.5.2018 (Sisu yhteensopiva) vh  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 18.06.2018