MEI-46690 Integroidun tuote- ja tuotannonkehityksen erityiskysymyksiä, 6 op
Studies in Integrated Product and Production Development

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen, Asko Ellman, Tero Juuti, Minna Lanz, Eric Coatanea

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46690 2018-02 1 - 5 Tero Juuti
Hyväksytysti suoritettu kirjallisuuskatsaus tai projektityö.
MEI-46690 2018-01 - Tero Juuti

Osaamistavoitteet

Kurssin voi suorittaa 1) tekemällä kirjallisuuskatsauksen ohjaajan kanssa sovitusta aineistosta 2) toteuttamalla suunnittelu- tai kehitysprojektin ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja uuden tiedon hankinnassa ja opitun tiedon ja työkalujen soveltamisesta käytännön suunnitteluhaasteissa. Ohjaajat ovat tuotesuunnittelun ja tuotannon haasteisiin perehtyneitä ammattilaisia, joilla on viimeisin tieto parhaista käytännöistä teollisuudessa.Suoritustapa sovitaan aina ohjaajan kanssa erikseen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018