MEI-46401 Teollinen muotoilu, 5 op
Industrial Design

Vastuuhenkilö

Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46401 2018-01 1 - 2 Tero Juuti
Osallistuminen monimuoto-opetukseen (alustus+harjoitustyön tekeminen ohjatusti) ja suorittamalla kurssin aikana annetut harjoitustyöt. Opintojakson lopussa on tuotekonseptien esittelytilaisuus, jossa oma tuote ja itse suunniteltu posteri esitellään muille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää teollisen muotoilun arvontuoton tuotekehityksessä. Opiskelija tuntee yleistiedon tasolla teollisen muotoilun historiaa ja evoluutiota. Konkreettisen harjoitustyön avulla opiskelija osaa analysoida tyypilliset teollisen muotoilijan suunnitteluhaasteet ja oppii luomaan uuden tuotteen annettuihin tavoitteisiin. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet toimimiseen moniammatillisissa kehitysryhmissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Miten teollinen muotoilu tuottaa arvoa osana tuotekehitysprojektia? Arvontuottomekanismeista käydään läpi ainakin seuraavat: muotokieli, ergonomia, käyttökokemus, suunnitteluperiaatteet, materiaalien ja valmistusmenetelmien valinta, graafinen suunnittelu ja brändin vahvistaminen     
2. Mitkä ovat tyypilliset muotoiluhaasteet ja miten niitä ratkotaan harjoitustyössä erilaisten työkalujen avulla?  101 Design Methods   
3. Miten Design Format Analysis-lähestymistapaa käytetään tuotteiston muotokielen hallinnassa?     
4. Mitkä henkilökohtaiset taidot palvelevat tuloksekasta ja tavoitteellista toimintaa moniammatillisissa kehitysryhmissä?      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Riittävän osaamistason saavuttaa mainiosti osallistumalla monimuoto-opetukseen ja kun keskittyy harjoitustöiden tekemiseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018