MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys, 5 op
Product Design and Development

Lisätiedot

Voidaan korvata kurssi 30300 Tuotekehitys jos kandivaiheen Integroidun tuotekehityksen kokonaisuudesta on tämä kurssi suorittamatta.

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen, Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-40001 2018-01 1 - 2 Tero Juuti
Timo Lehtonen
Hyväksytysti suoritetut tuotokset. Ryhmätyönä suunnittelucase, työkalupakin täydennys, posterimessut ja progress cards.
MEI-40001 2018-02 2 Tero Juuti
Timo Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotekehityksen keskeiset käsitteet, ajatusmallit, menetelmät ja tekstityypit. Hän osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa erilaisiin tuotteisiin (kone, laite, järjestelmä).

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotesuunnittelun toimintaympäristö ja suunnitteluun vaikuttavat ilmiöt (luonnonlait, inhimillinen uuden luontiprosessi, fyysiset artefaktit, kannattava liiketoiminta, organisaation kulttuuri ja historia, muutosprosessit, arjen sähläys  Tuotesuunnittelun rooli erilaisissa toimintamalleissa (MTO, ETO, CTO)  Suunnittelijana toimiminen erilaisissa motiivikentissä 
2. Tuotesuunnittelun peruskäsitteiden: artefakti, intentio, tuotteen elinkaari, dispositio, tuotekehitysprosessi, tuotekehitysprojekti ymmärtäminen.  Tuoterakenneratkaisut; vakiointi, modulointi, konfigurointi, toimituskohtainen suunnittelu.Arvontuottomekanismit.  Tuotekehitysprojektien ajallinen ja taloudellinen hallinta,  
3. Liiketoimintalähtöinen tuotekehitys. Vaatimusten tunnistaminen liiketoimintaympäristöstä ja vaatimusten määrittely.  Suunnitteluvaatimusten hallinta   
4. Tuotekonseptien luominen, valinta ja testaus  Tuotearkkitehtuurit, protypointi.   
5. Valmistusystävällinen suunnittelu.   Valmistustavan vaikutus tuotekustannuksiin, tuotteen robustisuus, teollisen muotoilun merkityksen ymmärtäminen.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Delft Design Guide     9063693273, 9789063693275       Ei   
Kirja   Product Design and Development   Ulrich, Eppinger   007-123273-7     Kirjoja löytyy 25 kpl laitoskirjastosta.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys, 5 op MEI-40000 Tuotesuunnittelu ja -kehitys, 4 op  

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018