MEI-11000 Diplomityökurssi, 1 op
Master Thesis Course

Lisätiedot

Toteutuskerran tasolta löytyvät aloitusluennon kalvot. Muista myös tutustua POPista polusta POP > OPISKELU > Diplomityö löytyvään materiaaliin.

Diplomityökurssin omaa työtä esittelevän ajan varaaminen tehdään kurssin sivulla POP:issa. Aika oman esityksen pitämiseen on varattava viimeistään viikkoa ennen seminaarikertaa. Yksittäisen seminaarikerran aikana pidettävien esitysten lukumäärä on rajallinen, joten varaa oma esitysvuorosi ajoissa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Asko Ellman, Minna Lanz

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-11000 2018-02 1 - 5 Asko Ellman
Mervi Miettinen
Kurssin suoritusvaatimuksena on diplomityön tekeminen ja kurssin opetukseen osallistuminen. Opiskelijan täytyy osallistua kolmeen opetustapahtumaan:

1) Perehtyminen diplomityöprosessiin ja tiedonhankintataitoihin. Diplomityöprosessista on ohjeet kurssin Moodle-sivulla. Tiedonhankintakoulutuksen järjestää kirjasto. Tämä on syytä suorittaa mahdollisiman aikaisin diplomityötä aloitettaessa tai jo ennen itse työn aloittamista.

2) Opponentointi, jolloin perehdytään yhden diplomityöntekijän esitykseen ja keskustellaan työn aiheesta. Keskustelun aiheita ovat erityisesti tutkimusongelma, tutkimusmenetelmät ja tulokset. Opponentointiin varataan aika kurssin Moodle-sivulta.

3) Esityskerta, jolloin opiskelija esittelee omaa diplomityötään ja sen tuloksia. Tässä vaiheessa työn ei tarvitse olla vielä täysin valmis, mutta sen verran pitkällä kuitenkin, että jotain työn tuloksia pystyy jo esittelemään.

Esityksestä tehdään 10-15 sivun kalvosetti, joka palautetaan viikkoa ennen esitystä kurssin Moode-sivulle. Diplomityöstään tehdään lisäksi 1 sivun mittainen esittelykalvo, jossa kerrotaan työn perustiedot. Kalvon dokumenttipohja löytyy kurssin Moodle-sivulta. Myös tämä dokumentti palautetaan viikkoa ennen esitystä kurssin Moodle-sivulle.

Esityskerran aika varataan ilmoittautumalla kyseiseen seminaarikertaan. Aika oman esityksen pitämiseen on varattava viimeistään viikkoa ennen seminaariesitystä kurssin Moodle-sivulta. Yksittäisen seminaarikerran aikana pidettävien esitysten lukumäärä on rajallinen, joten varaa oma esitysvuorosi ajoissa.Osaamistavoitteet

Opintojakso ohjaa itsenäisen opinnäytetyön tekoon mm. tutkimusongelman määrittelyyn, aiheen jäsentämiseen, tutkimusmenetelmän valintaan, tiedon hankintaan, tulosten hahmottamiseen ja raportointiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla ymmärtää, miten raportoidaan suullisesti tutkimustyön (diplomityön) eri vaiheista ja saavutetuista tuloksista. Opiskeilija ymmärrys tekniikan tuntemuksesta kehittyy tutustumalla erityyppisten tutkimusten sisältöön, ongelmiin ja ratkaisuihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjaus diplomityön tekoon. Tutkimusongelman määrittely ja rajaus, mahdollinen työhypoteesi, tutkimus- ja työmenetelmät, kirjallisuuslähteiden käyttö, odotettavat tulokset, raportointi ja kirjoittaminen.     
2. Muiden esitysten seuraaminen ja opponointi sekä oman työn esittely eri vaiheissa.     
3. Tiedonhaku     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso on tarkoitettu kone- ja tuotantotekniikan laitoksen pääaineopiskelijoille, kun pääaineen kursseja on suoritettu riittävästi ja kun diplomityön aihe on selvillä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-11000 Diplomityökurssi, 1 op EDE-78100 Diplomityökurssi, 1 op  
MEI-11000 Diplomityökurssi, 1 op MEI-11001 Diplomityökurssi, 0-1 op  
MEI-11000 Diplomityökurssi, 1 op TTE-78100 Diplomityökurssi, 1 op  

Päivittäjä: Ojala Nina, 15.03.2018