MEI-03100 Statiikka, 5 op
Statics of Rigid Bodies

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Asko Ellman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-03100 2018-01 3 - 4 Asko Ellman
Mikko Ukonaho
Mikko Vanhatalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää mekaniikan peruslait ja peruskäsitteet, osaa soveltaa tietojaan mielivaltaisen voimasysteemin yksikertaistamiseen sekä osaa soveltaa tietojaan partikkelin ja jäykän kappaleen isostaattisten tasapainotehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan isostaattisen palkin ja kehän rasituksten määrittämiseen. Opiskelija osaa soveltaa Coulombin kitkalakia kappalesysteemien statiikan ongelmiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaniikan peruskäsitteet ja peruslait. Mekaniikan teorian rakenne. Voimasysteemit ja niiden muuntaminen mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon.     
2. Partikkelin, jäykän kappaleen ja kappalesysteemin tasapainoehdot. Systeemin side-ehdot (tuenta) ja niiden riittävyys tasapainon saavuttamiseksi.  Kitka ja sen lajit. Sovelluksia liukukitkasta ja vierinvastuksesta.   
3. Yksinkertaisten isostaattisten rakenteiden kuten palkkien, kehien ja ristikoiden sisäiset voimat eli rasitukset.  Venymättömän köyden teoria.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu välikokeiden tai tentin pisteistä sekä laskuharjoituksista ja harjoitustöistä annettavista lisäpisteistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Statiikka   Tapio Salmi   952-9835-60-4       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-03100 Statiikka, 5 op RAK-31000 Statiikka, 4 op  

Päivittäjä: Ellman Asko, 05.12.2018