YHTTAY-20020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
Swedish Written and Oral Communication

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso KKRUBMT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa.
KKRUYHTS, KKRUBMT, KKRUBMTK, KKRULUKS Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-20020 2018-01 1 - 2 Outi VäisänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-20020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op YHTTAY-0020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018