KIE-21000 Ruotsin kertauskurssi, 2 op
Remedial Course in Swedish

Vastuuhenkilö

Tero Tuohimaa, Marita Heikkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-21000 2018-01 1 - 2 Marita Heikkinen
Nelli Nyström
Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus.
KIE-21000 2018-02 3 - 4 Marita Heikkinen
Nelli Nyström
Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ruotsin kielen pohjatietojen vahvistaminen siten, että opiskelijan kielitaito riittää tutkintoon kuuluvan Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä -opintojaksosta suoriutumiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssin käytyään opiskelija osaa: - substantiivin taivutusryhmät - verbin taivutuksen periaatteet - muodostaa yksinkertaisia lauseita, joissa on oikea sanajärjestys niin pää- kuin sivulauseessakin - tavallisimmat n. 10 nominaalilauseketta - muodostaa oikein man-rakenne ja s-passiivilauseita tavallisilla verbeillä - kirjoittaa kieleltään asiallisen n. 150 sanan kirjoitelman.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Tietoa esitietovaatimuksista
Ruotsin kielen lähtötasotestin perusteella testissä heikoimmin menestyneet opiskelijat ohjataan Ruotsin opintojakson pidennetylle toteutuskerralle (KIE-21000+KIE-22000). Pidennetty toteutuskerta on sisällöltään yhdistetty ruotsin kertauskurssi ja tutkintoon kuuluva ruotsin kurssi. Ryhmiin ohjaus on sidottu siihen, milloin opiskelijan tutkinto-ohjelmaan sisältyvä ruotsin kurssi toteutetaan: syksyllä TTI ja TUTA/TIJO, keväällä TLU, TST, RAK ja ARK. Lähtötasotesti on verkkopohjainen, ja OPISKELIJAN TULEE TEHDÄ SE VALITSEMANAAN AJANKOHTANA ENNEN ILMOITTAUTUMISTA. Lähtötasotesti löytyy Moodlesta -> Ruotsin lähtötasotesti - Hervannan kampus (ei kurssiavainta). Itsenäisesti voit kerrata ruotsin kielen rakenteita verkkosivuilla: Nätfräsch: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ Abitreenit: https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsiVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-21000 Ruotsin kertauskurssi, 2 op KIE-2100 Ruotsin kertauskurssi, 2 op  

Päivittäjä: Heikkinen Marita, 11.06.2019