KIE-11310 Suomen kielen etappi 5, 2 op
Finnish Language Stage 5

Lisätiedot

The group size is 26 students. When a course is over-subscribed, i.e. there are more sign-ups than places on the course, then we enrol the required number of students according to the following criteria:
1) students' position at TUT - students for whom the course is compulsory have priority,
2) the time of the sign-up.

Students on the sign-up / waiting list have to be present on the first day of the course to be sure of retaining their place.

Vastuuhenkilö

Jenni Hakanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-11310 2018-01 3 Jenni Hakanen
Active participation in classwork (75% minimum attendance) and other activities, completion of course assignments and submitting the course work necessary to obtain information on the language proficiency.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää aiempaa pidempiä kokonaisuuksia suomen kieltä tutuista aihepiireistä. Hän osaa myös itsenäisesti etsiä tietoa suomeksi. Opiskelija pystyy tekemään suomenkielisen projektityön sekä esittelemään sen. Student will be able to understand longer stretches of Finnish on familiar topics. He/she can also search information in Finnish independently. Student will be able to do a project work in Finnish and present it.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija ymmärtää selkeitä ja lyhyehköjä asiatekstejä ja pystyy kirjoittamaan samasta teemasta lyhyesti suomeksi. Student can understand clear and quite short expository texts and is able to write on the same topic shortly in Finnish     
2. Opiskelija toteuttaa pienimuotoisen projektin suomeksi sekä pitää suullisen esitelmän. Student will carry out a small project in Finnish and will give an oral presentation.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan kielitaidon kehitystä seurataan kurssin aikana. Opiskelija saa tietoa kielitaidon kehityksestä pienten kielitaitotehtävien avulla. The development of student's language skills is followed during the course. Student will receive information about the development of his or her language proficiency through small tasks.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-11210 Suomen kielen etappi 4 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Suomi-startti ja Suomen kielen etapit 1 - 4 tai vastaavat tiedot Suomi-startti and Suomen kielen etappi 1 - 4 or equivalent knowledgeVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-11310 Suomen kielen etappi 5, 2 op KIE-11311 Suomen kielen etappi 5, 3 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 09.03.2018