KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria, 2 op
Differential Scanning Calorimetry

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka 2. vuosi. Seuraavan kerran syksyllä 2018 1. periodilla.

Vaaditaan ilmoittautuminen opintojaksolle POP:ssa.
Opiskelija ilmoittautuu vain yhteen laiteharjoitusryhmään ja on velvollinen perumaan ilmoittautumisensa laiteharjoituksiin, ellei aio osallistua.
Luennoille osallistuminen on osa opintojakson suoritusta ja edellytys laiteharjoituksiin osallistumiselle. Laiteharjoitukset ovat pakolliset, joten opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tentillä.

Opintojaksolla on käytössä Moodle2-oppimisalusta.

The course can be also given in English.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Terttu Hukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-64300 2018-01 1 Terttu Hukka
Pakolliset luennot/moodletehtävät, DSC-käyrien tulkintaharjoitukset, DSC-laitteen käyttöharjoitukset (4 h/yksi krt/opiskelija 3 hengen ryhmissä), ja hyväksytysti suoritettu tentti tai soveltava seminaariesitys/essee luentomateriaalin ja laiteharjoitusten asioista.Kirjallinen, ryhmäkohtainen raportti laiteharjoituksesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa alkuvalmiudet, jotka vaaditaan DSC-mittausten ymmärtämiseen diplomityö- tai jatko-opintovaiheessa ja työelämässä. Opintojakso ei anna riittäviä valmiuksia käyttää DSC-laitetta yksin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla perehdytään DSC-laitteen rakenteeseen, toimintaperiaatteisiin ja turvallisuusasioihin. Laiteharjoituksissa opitaan peruskäyttötaitoja ja syvennetään polymeerikemian töissä opittuja taitoja käyttämällä DSC-laitteistoa itsenäisemmin. Opintojaksoon sisältyy myös lyhyt johdanto termogravimetriseen analyysiin (TGA) ja mittaus TGA-laitteella.  Kinetiikkaohjelmat, UV-DSC, moduloitu DSC, TOPEM  Luennoilla käydään läpi myös DSC:n kalibroinnin periaatteet. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Luennoille ja laiteharjoituksiin osallistuminen. Kirjallinen raportti laiteharjoituksen aiheesta. Hyväksytysti suoritettu tentti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC)   Terttu Hukka         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt Pakollinen    
KEB-63100 Polymeerikemia Pakollinen    
KEB-63150 Polymeerikemian työt Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Polymeerikemian töissä opitaan DSC:n käytön alkeet ja sen vuoksi on suositeltavaa, että ko. opintojakso on suoritettu ensin. Esitietoina, esim. fysikaalisen kemian töiden kohdalla, voidaan hyväksyä myös muut riittävät opinnot esim. tasoltaan yhtä vaativat aboratoriotyökurssit. Soveltuu Tampere3-opintojaksoksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria, 2 op 3500830 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC), 1 ov  
KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria, 2 op KEM-4300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria, 2 op  

Päivittäjä: Hukka Terttu, 29.08.2018