KEB-64256 IR Spectroscopy, 2 cr

Lisätiedot

Laboratoriotyöryhmiin ilmoittaudutaan POPissa.
Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Alexandre Efimov

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-64256 2018-01 2 Alexandre Efimov
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen,harjoitusten ja laboratoriotöiden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää molekyylien värähtelymuodot ja kuinka IR-spektri syntyy. Hän osaa preparoida näytteen IR-tutkimusta varten erilaisista materiaaleista ja mitata spektrin IR-spektrometrillä. Opiskelija osaa analysoida tärkeimpien orgaanisten yhdisteryhmien spektrejä ja selvittää niiden avulla yhdisteiden rakenteita eli tulkita spektrejä ja tunnistaa tuntemattomia yhdisteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. The theory of IR spectroscopy (vibrational modes, absorption mecanism). IR-spektroskopian teoria (molekyylin värähtelymuodot, säteilyn absorptiomekanismi)      
2. IR-spectrometer operational principles. Techniques and modes of measurements. IR-spektrometrin rakenne ja toimintaperiaate, näytteenkäsittelytekniikat     
3. Characteristic spectra of the organic functional groups. Exercises in the spectra interpretation and structural identification of the organic compounds. Orgaanisten yhdisteryhmien spektrien tunnusomaiset piirteet, spektrien tulkintaharjoitukset ja yhdisteiden tunnistaminen  Interpretation of simple spectra  Interpretation of more complex spectra and structure elucidation based on spectral data 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Exercises and exam contain the analysis and interpretation of IR spectra. The course exam also includes the instrumentation and theory questions. Opintojakson harjoitukset sekä tentti sisältävät spektrien analysointi- ja tunnistustehtäviä, tentissä on myös kysymyksiä IR-teoriaan ja näytteenkäsittelytekniikoihin liittyen.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Lecture slides     Alexander Efimov         No   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Mandatory    
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 Advisable    

Tietoa esitietovaatimuksista
For UTA and TAMK students the prerequisites are: Organic Chemistry/Organic Chemistry laboratory courses or corresponding ones from UTA/TAMK curriculum. The prerequisites can be discussed with the teacher upon enrolling to the course.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-64256 IR Spectroscopy, 2 cr 3500810 IR spectroscopy, 1 cu  
KEB-64256 IR Spectroscopy, 2 cr KEM-4250 IR Spectroscopy, 2 cr  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018