KEB-64200 Metallien kemia, 3 op
Chemistry of Metals

Lisätiedot

Luennoidaan keväällä 2019.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-64200 2018-01 4 Riikka Lahtinen
Ilmoitetaan myöhemmin, sisältää tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä.

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa annetaan monipuolinen kuva metallien kemiallisista erikoispiirteistä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Metallien kemiallinen termodynamiikka, reaktiokinetiikka, sähkökemia, pintakemia ja valokemia, metallien epäorgaaniset yhdisteet, metalliset nanopartikkelit, metallien biokemialliset ja biologiset vaikutukset.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson aikana tehtävät Moodle-tehtävät sekä ryhmätyöskentelyyn osallistuminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Ei   
Muu verkkomateriaali             Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-64200 Metallien kemia, 3 op KEB-64206 Chemistry of Metals, 5 op  
KEB-64200 Metallien kemia, 3 op 35105 Metallien kemia, 2 ov  
KEB-64200 Metallien kemia, 3 op KEM-4200 Metallien kemia, 3 op  

Päivittäjä: Lahtinen Riikka, 19.09.2018