KEB-63200 Pintakemia, 3 op
Surface Chemistry

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran keväällä 2018.
Pakollinen ilmoittautuminen opintojaksolle ja tentteihin POP:ssa. Opintojaksolla on käytössä Moodle2-oppimisalusta.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Timo Laaksonen, Terttu Hukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63200 2018-01 - Terttu Hukka
Timo Laaksonen
Esitelmä, opponointi ja laskuharjoitukset. Lopputentti tai korvaava tehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa tiedot nanotieteeseen sisältyvistä rajapinnoista ja rajapintailmiöistä sekä niitä kuvaavista käsitteistä ja teorioista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pintakemian opintojaksolla keskitytään pintojen ja rajapintojen kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen nanoteknologiassa ja biotieteissä. Rajapinnoista käsitellään kaasu-neste, neste-neste (fluidit), kaasu-kiinteä sekä neste-kiinteä (ei-fluidit) ja biologiset rajapinnat. Lisäksi tutustutaan kiinteiden pintojen tutkimukseen.     
2. Opintojaksolla tutustutaan pintakemian peruskäsitteisiin ja -määritelmiin. Kvalitatiivista tarkastelua syvennetään matemaattisilla malleilla.     
3. Rajapintojen termodynaamisia ominaisuuksia ja adsorption kinetiikkaa käsitellään syvällisemmin kuin fysikaalisen kemian opintojaksolla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin pintajännityksen ja adsorption mittausmenetelmiin sekä esim. siihen miten elektrolyytit ja ei-elektrolyytit sekä epäpuhtaudet vaikuttavat liuosten pintajännitykseen ym. ominaisuuksiin.     
4. Syvennytään Langmuir-Blodgett yksikerroskalvojen valmistus- ja tutkimusmenetelmiin mahdollisuuksien mukaan myös tutkimuslaboratoriossa vierailemalla. Lisäksi käsitellään lyhyesti erilaisten pintojen analysointimenetelmät.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Interfacial Science, An Introduction   G.T. Barnes, I.R. Gentle   0-19-927882-2     Juveneksen kirjakauppa   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Pakollinen    
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 Pakollinen    
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63200 Pintakemia, 3 op 35195 Pinta- ja katalyyttikemia 1, 2 ov  
KEB-63200 Pintakemia, 3 op KEB-63207 Surface Chemistry, 5 op  
KEB-63200 Pintakemia, 3 op KEB-63206 Surface Chemistry, 5 op  
KEB-63200 Pintakemia, 3 op KEM-3200 Pintakemia, 3 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018