KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op
Polymer Chemistry, Laboratory

Lisätiedot

Laboratoriotyöryhmiin ilmoittaudutaan POPissa. Ryhmissä on paikkoja rajoitetusti (12). Jos Orgaanisen kemian työt 1 on suorittamatta, opiskelijan tulee ilmoittautua kevään 2019 ensimmäiseen (1.) Orgaanisen kemian työt 1 -opintojakson laboratorioryhmään ja suorittaa työt ennen polymeerikemian töihin (Ryhmään 2 tai 3) osallistumista. Opiskelija on velvollinen perumaan ilmoittautumisensa laboratorioryhmiin hyvissä ajoin, ellei aio osallistua töihin tai tehdä työselostuksia - töihin ei saa osallistua, ellei aio tehdä työselostuksia! Opintojaksolla on käytössä Moodle2-oppimisalusta, jonne tulee rekisteröityä oppintojakson alussa. Siellä on lisäinformaatiota opintojakson suorittamisesta.

Vastuuhenkilö

Terttu Hukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63150 2018-01 2 - 4 Terttu Hukka
Läsnäolo kaikilla työluennoilla, hyväksytysti suoritettu esitehtävä ennen laboratorioon tuloa (käyttöturvallisuusasiat) ja laboratoriotyöt, mittauspöytäkirjat ja kirjalliset selostukset, jotka palautetaan yhtenä raporttina viimeistään kuukauden kuluessa töiden päättymisestä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa syntetisoida kesto- ja kertamuoveissa käytettäviä polymeerejä ketju- ja askelpolymeraatiolla ja valmistaa solumuovia. Materiaalien kierrätykseen ja kestävään kehitykseen tutustutaan depolymeroimalla kaupallisen tuotteen sisältämä polymeeri takaisin lähtöainemonomeeriksi. Opiskelija perehtyy differentiaaliseen pyyhkäisykalorimetriin (DSC) analysoimalla polymeerien termisiä ominaisuuksia ja määrittämällä hartsin kovettumiskinetiikkaa. Opiskelija osaa käyttää FTIR-spektroskopiaa ja molekyylien laskennallista mallintamista yhdisteiden tunnistamisessa ja kemiallisen rakenteen selvittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa määrittää polymeerien moolimassoja liuosviskositeettimittauksilla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Polymeerisynteesejä ketju- ja askelpolymeraatiomekanismeilla (PVAC, PA 610, PF), solumuovin (PUR) valmistus, depolymeraatio (PA 66). Emulsio-, liuos-, rajapinta- ja massapolymeraatiomenetelmät.     
2. Syntetisoitujen polymeerien, tuntemattoman muovinäytteen ja depolymeraatiotuotteiden analysointi ja tunnistaminen sidosvärähdysten (IR-spektroskopia), molekyylimallinnuksen ja termisten ominaisuuksien (DSC) avulla. Polymeerin moolimassan määritys liuosviskositeettimittauksilla.  Pintafilmi-, sulatefilmi-, ATR- ja KBr-tekniikat IR-spektrien mittaamisessa.   
3. Syntetisoidun PF-hartsin kovettumiskinetiikan tutkiminen ja kovettumisen konversioasteen ennustaminen DSC:llä.     
4. Kemikaalien käyttöturvallisuus, käyttöturvallisuustiedotteisiin perehtyminen ja ohjeiden noudattaminen. Jätteiden oikea käsittely.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Esitetään työtapaluennoissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Mittauspöytäkirjat   Terttu Hukka         Ei   
Opintomoniste   Polymeerikemian työt 2016-2017   Terttu Hukka 2016-2017       Jaetaan luennolla.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 Pakollinen    
KEB-63100 Polymeerikemia Pakollinen    
KEB-64256 IR Spectroscopy Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Orgaanisen kemian työt 1 voi korvata vastaavilla tiedoilla, esim. Tampere3-yhteistyöhön sisältyvillä vastaavilla opinnoilla.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op KEM-3150 Polymeerikemian työt, 5 op  
KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op 3500700 Polymeerikemian työt, 3 ov  

Päivittäjä: Hukka Terttu, 18.09.2018