KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op
Physical Chemistry 2

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62220 2018-01 4 Elina Vuorimaa-Laukkanen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on aikaisemmin opittujen fysikaalisen kemian perustietojen syventäminen ja uutena asiana kuljetusilmiöiden ja statistisen termodynakiikan perusteiden hallitseminen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkökemialliset kennot, statistinen termodynamiikka, kineettinen kaasuteoria, kuljetusilmiöt ja kemiallinen kinetiikka.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosanan määräytyy tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan 30 % tentin kokonaispistemäärästä. Tentissä saatuja, hyväksymisrajan ylittäneitä pisteitä voi parantaa etukäteen ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä saaduilla pisteillä. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin KEB-62220 moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Physical Chemistry   T. Engel and P. Reid   0-321-64305-4     Luvut 11 ja 30-33.   Kyllä   
Kirja   Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics   T. Engel and P. Reid   0-321-64311-9     Luvut 11-19.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Suositeltava    
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2, 5 op  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op  

Päivittäjä: Vuorimaa-Laukkanen Elina, 18.09.2018