KEB-62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op
Organic Chemistry 1

Lisätiedot

Vaatii ilmoittautumisen POP:n kautta opintojaksolle ja tentteihin. Opintojakso suoritetaan lopputentillä.

Vastuuhenkilö

Terttu Hukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62100 2018-01 1 - 2 Terttu Hukka
Hyväksytysti suoritettu luentoihin/kirjaan ja harjoituksiin perustuva lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä orgaanisia yhdisteitä, hän ymmärtää eri hiiliyhdisteiden rakennetta ja ominaisuuksia sekä ymmärtää yleisimmät orgaaniseen kemiaan liittyvät reaktiot, reaktiomekanismit ja valmistusmenetelmät. Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustiedot tärkemmistä analyyttisistä menetelmistä jotka liittyvät orgaaniseen kemiaan sekä miten teollisuudessa sovelletaan orgaanista kemiaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Orgaanisen kemian systemaattinen nimistö (IUPAC) sekä keskeiset orgaanisten ja bio-orgaanisten yhdisteiden luokat. Orgaanisten yhdisteiden esiintyminen luonnossa.     
2. Hiiliyhdisteiden sidokset ja molekyylirakenteet, isomerian eri lajit, optinen aktiivisuus ja peilikuvaisomeria.     
3. Yleisimmät reaktiomekanismit. Orgaanisille yhdisteille ominaiset reaktiot ja valmistusmenetelmät.      
4. Johdanto spektroskooppisiin analyysimenetelmiin (NMR, IR ja UV-VIS) ja massaspektrometriaan.     
5. Johdanto teolliseen orgaaniseen kemiaan.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Luentoihin ja/tai kirjaan perustuvan lopputentin hyväksytty suoritus.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Organic Chemistry: A Brief/Short Course, International Edition, 13th Edition, 2012   David J. Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine, Harold Hart   ISBN-10: 1111426244       Kyllä   
Luentokalvot   Aloitusluento: Yleistä opintojaksosta.   Terttu Hukka       Luentomateriaali tulee Moodle-alustalle.   Ei   
Muu verkkomateriaali   Organic Chemistry: A Short Course, Student Website   Brooks/Cole, Cengage Learning       Harjoituksia ja testejä   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61410 Laaja kemia 1 Suositeltava    
KEB-61420 Laaja kemia 2 Suositeltava    
KEB-61430 Laaja kemia 3 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op 3500300 Orgaaninen kemia, 3 ov  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op KEM-2100 Orgaaninen kemia, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018