KEB-61420 Laaja kemia 2, 4 op
Honours Chemistry 2

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen, Marja Asp-Lehtinen, Timo Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61420 2018-01 3 Timo Laaksonen
Riikka Lahtinen
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, oppikirjan ja harjoitusten sisällöistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kokeellisesti havaitun ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia. Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian muodoiksi. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa reaktionopeusyhtälöitä reaktionopeuksien laskemiseen ja reaktiomeknismien tunnistamiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Termokemia ja termodynamiikan tilan suureet sisäenergia ja entalpia.     
2. Termodynamiikan tilan suureet entropia ja vapaaenergia. Kemiallinen tasapaino termodynamiikan ominaisuuksiin.     
3. Sähkökemiallisten reaktioiden erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot.     
4. Kemiallinen kinetiikka. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Differentiaalinen ja integroitu nopeuslaki.  Reaktiomekanismit.   
5. Liuosten kolligatiiviset ominaisuudet     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Chemical Principles   Zumdahl, Steven   0-618-37206-7     Kappaleet 5(5.6-5.12),8(8.8-8.10), 9, 10, 11 ja 15   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61420 Laaja kemia 2, 4 op KEM-1420 Laaja kemia 2, 4 op  
KEB-61410 Laaja kemia 1, 4 op +
KEB-61420 Laaja kemia 2, 4 op
KEB-61411 Laaja kemia 1, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018