KEB-61410 Laaja kemia 1, 4 op
Honours Chemistry 1

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Marja Asp-Lehtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61410 2018-01 2 Marja Asp-Lehtinen
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, oppikirjan ja harjoitusten sisällöistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön erilaisille kemiallisille reaktiotyypeille ja laskea sen pohjalta lähtöaineiden ja tuotteiden määriä (eli ratkaista ns. stoikiometrisia tehtäviä). Hän osaa antaa systemaattiset nimet tavallisimmille epäorgaanisille yhdisteille. Opiskelija osaa selittää kemiallisen tasapainon luonteen ja tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa matemaattisesti käsitellä homogeenista ja heterogeenista tasapainoa sekä soveltaa tietojaan kaasu- ja vesiliuos- ja happoemästasapainoihin. Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset ja soveltaa happo-emästeoriaa erilaisiin titrauksiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kemialliset reaktiot ja stoikiometria, yhdisteiden nimeäminen. Kaasulait ja -stoikiometria.     
2. Homogeeninen ja heterogeeninen kemiallinen tasapaino. Aktiivisuuden käsite.     
3. Happo-emästasapainot ja näihin liittyvät laskutehtävät.     
4. Puskuriliuosten käsittely ja titrauslaskut.     
5. Niukkaliukoisen suolan liukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Chemical Principles   Zumdahl, Steven   0-618-37206-7     Kappaleet 2(2.7-2.9),3,4,5(5.1-5.5),6,7 ja 8   Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalla tulee olla esitietoina joko KEB-61050 Kemian perusteet tai lukiosta vähintään kemian kurssit 1-4.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61410 Laaja kemia 1, 4 op KEM-1410 Laaja kemia 1, 4 op  
KEB-61410 Laaja kemia 1, 4 op +
KEB-61420 Laaja kemia 2, 4 op
KEB-61411 Laaja kemia 1, 5 op  

Päivittäjä: Asp-Lehtinen Marja, 19.09.2018