TUT-8800 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op
Proficiency Test for Bachelor's Thesis

Lisätiedot

Kypsyysnäyte suoritetaan sekä kandidaatintyöhön että diplomityöhön liittyen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen sisällön arvioijana toimii opiskelijan opinnäytetyön ohjaaja ja kielen arvioijana äidinkielen asiantuntija. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kypsyysnäyte tehdään koulutusivistyskielellä (suomi/ruotsi). Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneen tai koulusivistyksensä ulkomailla saaneen kypsyysnäytteen kielestä päättää dekaani.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Hannu Koski, Opinnäytetyön ohjaaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TUT-8800 2018-01 - Opinnäytetyön ohjaajaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TUT-8800 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op TUT-8810 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op  
TUT-8800 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op TUT-8800 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op  

Päivittäjä: Luoma Mika, 26.07.2019