TUT-8800 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op
Proficiency Test for Bachelor's Thesis

Toteutuskerta TUT-8800 2018-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Opinnäytetyön ohjaaja

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua varten.