TIE-41106 User Interface Design, 5 cr

Vastuuhenkilö

Kirsikka Kaipainen, Jari Varsaluoma, Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-41106 2018-01 2 Jari Varsaluoma
Electronic exam (first exam will be open 1.12-21.12.2018), group assignment and mandatory attendance in half of the lectures and weekly exercises. Mandatory attendance at two of the four lectures. Mandatory attendance at three of the six weekly exercises. Returning a pre-task is required to get the 'attendance' from weekly exercises.

Osaamistavoitteet

After the course, the student can - explain the basic terms in the domain of user interface design and evaluation - give examples about different types of user interfaces, interaction types and interaction models - apply usability heuristics and design guidelines to user interface design and evaluation - construct a plan and a prototype for the graphical user interface in collaboration with group - explain the design rationale based on user requirements

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. 1. Design principles for user interface design and heuristics in evaluation.     
2. 2. Task analysis, user requirements     
3. 3. Types of user interfaces, interaction types, and interaction models     
4. 4. Standards, guidelines and principles related to user interfaces     
5. 5. Basics of user interface prototyping     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

The exam focuses on knowledge of the basic concepts and principles in user interface design and their applicability to design. The practical assignment evaluates applicability of the knowledge on user interface design.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Interaction Design, beyond human-computer interaction   Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J.       Wiley, 2011, 3rd ed.   Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet Mandatory    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-41106 User Interface Design, 5 cr IHTE-2100 Introduction to User Interface Design, 3 cr  

Päivittäjä: Torikka Mari, 09.03.2018