IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit, 5 op
Diesel Engine and Hybrid Drives

Lisätiedot

Kurssilla käsitellään työkoneissa käytettäviä teholähteitä. Kurssilla opitaan polttomoottorin ja erityisesti dieselmoottorin toiminnan perusteet, ominaisuudet ja soveltaminen. Toinen painopiste on sähkö- ja hybriditeholähteet mobilekoneissa sekä hybridijärjestelmän mitoitus kuormitusdatan perusteella.

Vastuuhenkilö

Seppo Tikkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-2241 2018-01 1 - 2 Seppo Tikkanen
Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssin päättyessä opiskelija osaa seuraavat asiat - tietää miten polttomoottori toimii ja tuntee peruskäsitteet - tuntee dieselmoottorin pääjärjestelmät - tuntee pakokaasupäästöjen rajoitukset - tietää hybridiratkaisujen rakenteet ja peruskomponentit - tietää sähkömoottorien valinnan perusasiat - osaa mitoittaa hybridjärjestelmän työkoneeseen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teholähteet työkoneissa ja teollisuudessa Sovellusesimerkkejä      
2. Polttomoottorin toiminta - rakenne - paloprosessi - suorituskyky ja kulutus     
3. Dieselmoottori ja sen järjestelmät    common rail ruiskutusjärjestelmä hydraulinen venttiillikoneisto 
4. Polttomoottorin pakokaasupäästöt - lainsäädäntö - pakokaasupäästöjen vähentäminen     
5. Hybridikäytöt - sähköhybridi - hydraulinen hybridi     
6. Sähkömoottori ja akut     
7. Hybridijärjestelmän mitoitus kuormitusdatan perusteella     

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssin luennot ovat samat kurssilla IHA-2240 Teholähteet, periodilla 1. Luentojen lisäksi kurssilla on harjoitustyö hybridikäytön mitoittamisesta työkoneeseen. Kurssin suoritus vaatii tentin suorittamisen ja harjoitustyön suorittamisen hyväksytysti.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit, 5 op IHA-2240 Teholähteet, 3 op  

Päivittäjä: Heinola-Lepistö Johanna, 14.03.2018